XREDU | TECNOLOGIES IMMERSIVES EN EDUCACIÓ

El 26 de novembre de 2021

De 10h a 14h i de 17h - 20h

7 h

 XREdu, una conferència enfocada a explorar l’impacte de les tecnologies de Realitat Estesa (XR, VR i realitat mixta) en l’educació.

A través de converses amb experts, descobrirem noves possibilitats i oportunitats per a l’aplicació de tecnologies de Realitat Ampliada (XR) en el sector educatiu. Oradors amb diferents bagatges s’uniran a nosaltres per ajudar-nos a entendre la situació actual per tal de preveure les oportunitats del futur d’una millor manera.

 

 

CENTRES D'ARTS DIGITALS: