XRdocs_Cat_Centrat

XRDOCS

Festival internacional de documental immersiu: una aposta de l’IDEAL, Centre d’Arts Digitals. Conscients de la importància de les tecnologies immersives en les narratives del documental, es crea el primer festival del món dedicat exclusivament al documental immersiu. El món del documental s’ha abocat a les possibilitats de les tecnologies immersives per aconseguir una major empatia en causes humanitàries, per mostrar punts de vista innovadors, mai representats abans, per explicar històries en primera persona.

5 DOCUMENTALS IMMERSIUS

FERENJ: A GRAPHIC MEMOIR IN VR

Ainslee Robson

REBUILDING NOTRE DAME

Chloé Rochereuil

CRUZAR

Juan Pablo Urgilés

NOAH'S RAFT

Joel Kachi Benson

BIRDS OF PREY

Clément Deneux