politica de privacitat

En cas que ens faciliti les seves dades de caràcter personal, aquestes seran tractades per Layers of reality, SL i l’informem que disposem de les mesures tècniques i organitzatives necessàries tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.

L’ús que es farà de les seves dades serà enviar-li la informació o portar a terme el serveix que hagi sol·licitat i, si ho autoritza, enviar-li comunicats posteriors sobre novetats de L’IDEAL – Centre d’Arts Digitals, sense que les seves dades siguin mai cedides a tercers. 

El responsable del tractament és Layers of reality, SL, titular del lloc web. Layers of reality, SL podrà contractar altres empreses per donar els serveis acordats amb l’usuari però sempre amb total garantia de confidencialitat i seguretat en el tractament de les dades. 

De conformitat amb l’article 13 del Reglament, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició en qualsevol moment enviant un mail a info@layersofreality.com o enviant un escrit a les nostres oficines de Barcelona, C/Doctor Trueta 196-198 adjuntant fotocòpia del seu DNI o passaport en ambdós casos per la seva correcta identificació. 

Les seves dades seran conservades mentre mantingui una relació amb l’IDEAL – Centre d’Arts Digitals i si deixa d’existir aquesta relació, durant el temps de prescripció de responsabilitats. També se l’informa del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que consideri vulnerats els seus drets.

AVÍS LEGAL

INFORMACIÓ GENERAL DE LA SEU ELECTRÒNICA  www.layersofreality.com

L’ús i accés als continguts d’aquesta pàgina web impliquen el coneixement i l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Aquestes condicions tenen com a objectiu regular l’accés, la navegació i l’ús i posar en coneixement dels usuaris els drets, usos, prohibicions, responsabilitats, etc., que regeixen a l’hora de navegar en aquest lloc web. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal sota criteris de bona fe.

www.layersofreality.com, a través del qual s’accedeix a la plataforma, és un domini de LAYERS OF REALITY, S.L., amb NIF: ESB67098095 i domicili social al carrer Doctor Trueta 196-198, 08005 Barcelona. Mitjançant el domini www.layersofreality.com, l’empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que, puntualment o de manera permanent, hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats a través del lloc web www.layersofreality.com.

ACCES DELS USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari. L’accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi pot haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixin.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es requereixi el registre de l’usuari, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de recaptació de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL I RESERVA DE DRETS

Els drets d’explotació de la propietat intel·lectual i industrial del portal www.layersofreality.com són titularitat de Layers of Reality, S.L. això inclou els continguts, vídeos, àudios, textos, dissenys, fotografies, bases de dades, imatges i altres elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis estatals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Per tant, correspon a Layers of Reality, S.L. l’exercici en exclusiva dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de Layers of Reality, S.L., sense perjudici dels límits que estableix el Reial Decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

No s’autoritza en cap cas:

La presentació d’una pàgina del portal www.layersofreality.com o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en un web que no pertanyi a IDEAL – Centre d’Arts Digitals per mitjà de qualsevol tècnica o procediment, incloent-hi framing, in line, linking, etc.

L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a IDEAL – Centre d’Arts Digitals d’acord amb les disposicions vigents.

L’ús comercial dels continguts del lloc web www.layersofreality.com.

L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de IDEAL – Centre d’Arts Digitals , sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.

L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

Provocar danys en els sistemes físics i lògics d’IDEAL – Centre d’Arts Digitals, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, i copiar-los, imprimir-los en el seu ordenador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.